Z wiekiem na plus – szkolenia dla przedsiębiorstw

logotypy

Projekt „Z wiekiem na plus – szkolenia dla przedsiębiorstw” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
"Z wiekiem na plus - szkolenia dla przedsiębiorstw"


Uwarunkowania ogólne

Projekt „Z wiekiem na plus – szkolenia dla przedsiębiorstw" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących

Działanie 2.1. Rozwój kadr nowoczesnego przedsiębiorstwa

Poddziałanie 2.1.3. Wsparcie systemowe na rzecz zwiększenia zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw

Ogólnopolski projekt szkoleniowo-doradczy „Z wiekiem na plus – szkolenia dla przedsiębiorstw” to kompleksowy program wsparcia przedsiębiorstw w tworzeniu i wdrażaniu STRATEGII ZARZĄDZANIA WIEKIEM, jako element budowania przewagi konkurencyjnej

Adresaci projektu

Adresatami szkoleń, doradztwa oraz coachingu, oferowanych w ramach projektu są przedstawiciele mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw: właściciele firm, kadra zarządzająca oraz pracownicy odpowiedzialni za politykę kadrową i personalną.

Adresatami szkoleń w ramach komponentu II oraz coachingu przygotowującego uczestników do pełnienia roli mentora/intermentora w przedsiębiorstwie są przedsiębiorcy oraz ich pracownicy, w tym: pracownicy w wieku 45+, pracownicy w wieku poniżej 30 roku życia (30-), którzy deklarują chęć wzajemnego przekazywania wiedzy między pracownikami w wieku 45+, a pracownikami 30- oraz posiadają odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i umiejętności zawodowe (bogate doświadczenie zawodowe / dużą wiedzę fachową) do pełnienia roli mentora/intermentora.

Projekt nie jest skierowany do pracowników w gorszym położeniu.

Zasięg projektu
Obszarem realizacji projektu jest teren woj. województwa śląskiego,

 

Cel projektu
Projekt daje możliwość zdobycia praktycznej wiedzy w zakresie strategicznego zarządzania personelem z uwzględnieniem różnic wiekowych pracowników. Pokazuje w jaki sposób zarządzać zróżnicowanym wiekowo personelem, aby w optymalny sposób wykorzystać wiedzę, doświadczenie, zaangażowanie pracowników, a przez to zwiększyć konkurencyjność własnej firmy.


Projekt oferuje przedsiębiorstwom i ich pracownikom szeroki wachlarz usług doradczo-szkoleniowych w ramach dwóch komponentów.


Czas trwania projektu
18.03.2011 r. - 30.08.2012 r.
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w pamięci urządzenia.
W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień przeglądarki dla plików cookies.
POLITYKA PRYWATNOŚCI

© 2015 Conart sp. z o.o. Wykonanie - projektowanie stron katowice

Szkolenia Katowice