Zakończone - Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr spółek wodociągowo-kanalizacyjnych województwa śląskiego


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (www.europa.eu.int) w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (www.efs.gov.pl), realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

"Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr spółek wodociągowo-kanalizacyjnych województwa śląskiego"

Conart Sp. z o.o. wygrał konkurs ogłoszony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich – działanie 2.3 a „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki” na dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego projektu „Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr spółek wodociągowo-kanalizacyjnych województwa śląskiego”

Zakładany termin realizacji: 1 grudnia 2005 – 31 stycznia 2008

Wartość Projektu: 967 558,40 zł

Całkowita wartość dofinansowania z EFS: 664 577,04 zł

Projekt zakłada zorganizowanie szkoleń doskonalących mających charakter szkoleń ogólnych dla pracowników spółek wodociągowo-kanalizacyjnych z województwa śląskiego spełniających kryteria dużego przedsiębiorstwa. Ogółem w 96 szkoleniach weźmie udział 2 480 osób, z tym że jedna osoba będzie mogła uczestniczyć w więcej niż jednym szkoleniu.

Dodatkowo w ramach Projektu przeprowadzone zostaną badania ankietowe mające na celu ocenę efektywności szkoleń pod względem organizacyjnym oraz merytorycznym.

BLOK SZKOLEŃ Z ZAKRESU PRAWA

I. Szkolenia dla Członków Zarządów:
„Odpowiedzialność Członków Zarządów wynikająca z przepisów prawa”
1.    Prawo pracy
2.    Kodeks Cywilny
3.    Kodeks Spółek Handlowych
4.    Ustawa o zamówieniach publicznych
5.    Ustawa o ochronie informacji niejawnych, danych osobowych i o dostępie do informacji publicznej
6.    Prawo upadłościowe i naprawcze
7.    Zakres obowiązków dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych wynikających z przepisów prawa Ochrony .Środowiska
8.    Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków

II. Szkolenia dla kadry kierowniczej:
„Odpowiedzialność kadry kierowniczej wynikająca z przepisów prawa”
9.       Prawo pracy
10.   Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników
11.   Podniesienie kultury bezpieczeństwa i higieny pracy
12.   Realizacja obowiązków wynikająca z przepisów prawa Ochrony Środowiska
13.   Elementy prawa budowlanego
14.   Ustawa o zamówieniach publicznych
15.   Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków
16.   Ustawa o ochronie danych osobowych i o dostępie do informacji publicznej
 

BLOK SZKOLEŃ Z ZAKRESU PSYCHOLOGII I UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH

I. Szkolenia dla Członków Zarządów:

17.   Jak być skutecznym Liderem?
18.   Public Relations
19.   Wystąpienia publiczne
20.   Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów

II. Szkolenia dla kadry kierowniczej:
„Doskonalenie umiejętności kierowania zespołami ludzkimi”
21.   Warsztat umiejętności kierowniczych
22.   Zarządzanie stresem
23.   Komunikacja werbalna i niewerbalna
24.   Zarządzanie czasem
25.   Motywowanie
26.   Rozwiązywanie konfliktów
27.   Asertywność
28.   Praca zespołowa i budowanie dobrych relacji w zespole

III. Szkolenia dla pracowników:
„Profesjonalna obsługa klienta”
29.   Komunikacja interpersonalna
30.   Obsługa klienta – osobista, telefoniczna, korespondencyjna
31.   Radzenie sobie ze stresem
32.   Asertywność
33.   Radzenie sobie z trudnym klientem
34.   Praca zespołowa – rozwiązywanie konfliktów
35.  Warsztat dla kadry rezerwowej z zakresu umiejętności kierowniczych
 

BLOK SZKOLEŃ Z ZAKRESU JAKOŚCI

I. Szkolenia dla Członków Zarządów i kadry kierowniczej:

36.   Trendy i kierunki w rozwoju zarządzania jakością
37.   Wdrażanie i doskonalenie systemu Zarządzania  Bezpieczeństwem

II. Szkolenia dla pracowników:
38.   Zarządzanie jakością – jak spełnić wymagania klientów ?


Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące realizacji niniejszego projektu, bądź chcą się Państwo podzielić z nami własnymi uwagami bardzo proszę do nas napisać: efs@conart.pl

Dodatkowe informacje:
e-mail: efs@conart.pl

PARP

Powrót do listy projektówW ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w pamięci urządzenia.
W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień przeglądarki dla plików cookies.
POLITYKA PRYWATNOŚCI

© 2015 Conart sp. z o.o. Wykonanie - projektowanie stron katowice

Szkolenia Katowice