Zakończone - Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr spółdzielni mieszkaniowych województwa śląsk.


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (www.europa.eu.int) w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (www.efs.gov.pl), realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

"Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr spółdzielni mieszkaniowych województwa śląskiego"

Conart Sp. z o.o. wygrał konkurs ogłoszony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich – działanie 2.3 a „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki” na dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego projektu „Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr spółdzielni mieszkaniowych województwa śląskiego”

Zakładany termin realizacji: 1 grudnia 2005 – 31 lipca 2007

Wartość Projektu: 612 349,19 zł

Całkowita wartość dofinansowania z EFS: 526 201,35 zł

Projekt zakłada zorganizowanie szkoleń doskonalących mających charakter szkoleń ogólnych dla pracowników spółdzielni mieszkaniowych z województwa śląskiego spełniających kryteria małego i średniego przedsiębiorstwa. Ogółem w 64 szkoleniach weźmie udział 1 525 osób, z tym że jedna osoba będzie mogła uczestniczyć w więcej niż jednym szkoleniu.

Dodatkowo w ramach Projektu przeprowadzone zostaną badania ankietowe mające na celu ocenę efektywności szkoleń pod względem organizacyjnym oraz merytorycznym.

BLOK SZKOLEŃ Z ZAKRESU PRAWA

I. Szkolenia dla Członków Zarządów:

„Odpowiedzialność Członków Zarządów wynikająca z przepisów prawa”
1.    Prawo pracy
2.    Kodeks Cywilny
3.    Ustawa o zamówieniach publicznych
4.    Ustawa o ochronie informacji niejawnych
5.    Prawo upadłościowe i naprawcze

II. Szkolenia dla kadry kierowniczej:

„Odpowiedzialność kadry kierowniczej wynikająca z przepisów prawa”
6.    Prawo pracy
7.    Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników
8.    Podniesienie kultury bezpieczeństwa i higieny pracy

III. Szkolenia dla pracowników:

9.    Elementy prawa budowlanego
 

BLOK SZKOLEŃ Z ZAKRESU PSYCHOLOGII I MARKETINGU

I. Szkolenia dla Członków Zarządów:
10.   Jak być skutecznym Liderem?
11.   Public Relations
12.   Zarządzanie stresem z elementami asertywności

II. Szkolenia dla kadry kierowniczej:
„Doskonalenie umiejętności kierowania zespołami ludzkimi”
13.   Warsztat umiejętności kierowniczych
14.   Zarządzanie stresem
15.   Komunikacja werbalna i niewerbalna
16.   Zarządzanie czasem
17.   Motywowanie
18.   Rozwiązywanie konfliktów
19.   Asertywność
20.   Praca zespołowa i budowanie dobrych relacji w zespole

III. Szkolenia dla pracowników:
„Profesjonalna obsługa członka spółdzielni mieszkaniowej”
21.   Radzenie sobie z trudnym klientem
22.   Radzenie sobie ze stresem
23.   Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna
24.   Asertywność
25.   Praca zespołowa – rozwiązywanie konfliktów
 

BLOK SZKOLEŃ Z ZAKRESU JAKOŚCI

I. Szkolenia dla Członków Zarządów:

26.   Świadomość jakości w spółdzielni mieszkaniowej

II. Szkolenia dla kadry kierowniczej:

27.   Zarządzanie jakością – jak spełnić wymagania klientów ?
(metody i narzędzia w zarządzaniu jakością)

III. Szkolenia dla pracowników: „Systemy zarządzania”

28.   Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością i środowiskiem
29.   Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem
 

BLOK SZKOLEŃ Z ZAKRESU FUNDUSZY EUROPEJSKICH

I. Szkolenia dla pracowników:
30.   Dotacje UE na doradztwo i inwestycje
31.   Fundusze pożyczkowe na rozwój spółdzielni mieszkaniowych


Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące realizacji niniejszego projektu, bądź chcą się Państwo podzielić z nami własnymi uwagami bardzo proszę do nas napisać: efs@conart.pl

Dodatkowe informacje:
e-mail: efs@conart.pl

PARP

Powrót do listy projektówW ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w pamięci urządzenia.
W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień przeglądarki dla plików cookies.
POLITYKA PRYWATNOŚCI

© 2015 Conart sp. z o.o. Wykonanie - projektowanie stron katowice

Szkolenia Katowice