Zakończone - Doskonalenia kwalifikacji kadr Matras


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (www.europa.eu.int) w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (www.efs.gov.pl), realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

"Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr spółek Grupy Matras"

Conart Sp. z o.o. wygrał konkurs ogłoszony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich - działanie 2.3 a "Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki" na dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego projektu "Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr spółek Grupy Matras"

Zakładany termin realizacji: sierpień 2005 - kwiecień 2006

Wartość Projektu: 526 043,90 zł

Całkowita wartość dofinansowania z EFS: 393 852,08 zł

Projekt zakłada zorganizowanie szkoleń doskonalących mających charakter szkoleń ogólnych w 3 ośrodkach (Katowice, Wrocław i Bydgoszcz) ogółem 26 trzydniowych szkoleń dla 629 pracowników spółek Grupy Matras.
Dodatkowo w ramach Projektu przeprowadzone zostaną badania ankietowe mające na celu ocenę efektywności szkoleń pod względem organizacyjnym oraz merytorycznym.

TEMATY SZKOLEŃ:

1. Warsztat umiejętności kierowniczych: diagnoza indywidualna, ćwiczenia umiejętności kierowniczych Szkolenie adresowane dla członków zarządów, dyrektorów i kierowników.

2. Warsztaty z zakresu obsługi klienta i umiejętności sprzedaży dla pracowników księgarni: komunikacja z klientem, umiejętności sprzedaży, typologia klientów, psychologia klienta trudnego, telefoniczna obsługa klienta Szkolenie adresowane jest do pracowników zajmujących się sprzedażą.

PROGRAMY SZKOLEŃ:

1. "Warsztat umiejętności kierowniczych"

Cele warsztatu:
- nabycie podstawowych umiejętności kierowniczych,
- nabycie postawy wspierająco - motywującej w stosunku do pracowników,
- nabycie umiejętności motywowania pracowników,
- diagnoza własnego stylu kierowania i wyznaczania kierunku rozwoju własnych umiejętności kierowniczych.

Program:
Blok I: Diagnoza indywidualna.
Blok II : Umiejętności kierownicze.
Blok III: Ćwiczenia umiejętności kierowniczych.

2. "Warsztat z zakresu obsługi klienta i umiejętności sprzedaży dla pracowników księgarni"

Cele szkolenia :
- doskonalenie umiejętności interpersonalnych niezbędnych w kontakcie
z klientem,
- nabycie umiejętności radzenia sobie z różnymi typami klientów,
- nabycie postawy asertywnej,
- nabycie umiejętności radzenia sobie z klientem trudnym,
- poznanie sposobów radzenia sobie ze stresem w sytuacji trudnej kontaktu z klientem,
- Doskonalenie kompetencji sprzedażowych w zakresie prezentacji produktów,
- Zmiana postaw w relacji do produktów i procesu sprzedaży,
- Pobudzenie aktywności i motywacji do zwiększenia osobistej skuteczności handlowej i osiągania zakładanych celów,
- nabycie umiejętności sprzedaży.

Program:

Blok I: Komunikacja z klientem.
Blok II : Umiejętności sprzedaży.
Blok III: Typologia klienta.
Blok IV: Psychologia klienta trudnego.
Blok V: Telefoniczna obsługa klienta.

Dodatkowe informacje:
e-mail: odis-dotacje@conart.pl

PARP

Powrót do listy projektów


W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w pamięci urządzenia.
W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień przeglądarki dla plików cookies.
POLITYKA PRYWATNOŚCI

© 2015 Conart sp. z o.o. Wykonanie - projektowanie stron katowice

Szkolenia Katowice