Zakończone - Doskonalenie umiejętności ERA Sp. z o.o.


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (www.europa.eu.int) w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (www.efs.gov.pl), realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

"Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr przedsiębiorstwa Era Sp. z o.o."

Conart Sp. z o.o. wygrał konkurs ogłoszony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich – działanie 2.3 a „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki” na dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego projektu „Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr przedsiębiorstwa Era Sp. z o.o.” - Chorzów

Zakładany termin realizacji: 1 grudnia 2005 – 31 grudnia 2006

Wartość Projektu: 288 859,00 zł

Całkowita wartość dofinansowania z EFS: 206 447,40 zł

Projekt zakłada zorganizowanie szkoleń doskonalących mających charakter szkoleń ogólnych dla pracowników przedsiębiorstwa Era Sp. z o.o. z Chorzowa. Ogółem w 25 szkoleniach weźmie udział 675 osób, z tym że jedna osoba będzie mogła uczestniczyć w więcej niż jednym szkoleniu.

Dodatkowo w ramach Projektu przeprowadzone zostaną badania ankietowe mające na celu ocenę efektywności szkoleń pod względem organizacyjnym oraz merytorycznym.

BLOK SZKOLEŃ Z ZAKRESU PRAWA

I. Szkolenia dla Członków Zarządów i Dyrektorów
„Odpowiedzialność Zarządzających wynikająca z przepisów prawa”
 1. Prawo pracy
 2. Kodeks Spółek Handlowych (ze szczególnym uwzględnieniem spółek z ograniczoną odpowiedzialnością)
 3. Ustawa o  pomocy publicznej w tym: fundusze unijne

II. Szkolenia dla kadry kierowniczej w usługach
„Odpowiedzialność kadry kierującej pracownikami wynikająca z przepisów prawa”
 1. Prawo pracy
 2. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników
 3. Podniesienie kultury bezpieczeństwa i higieny pracy

BLOK SZKOLEŃ Z ZAKRESU BIZNESU I PSYCHOLOGII

I. Szkolenia dla Członków Zarządu i Dyrektorów
 1. Jak być skutecznym Liderem?
 2. Public Relations
 3. Zarządzanie stresem z elementami asertywności
 4. Komunikacja werbalna i niewerbalna
 5. Wstęp do biznesu
 6. Podstawy marketingu
 7. Zarządzanie i rachunkowość
 8. Związki kapitałowe, fuzje firm, alianse strategiczne
II. Szkolenia dla kadry kierowniczej w usługach
„Doskonalenie umiejętności kierowania zespołami ludzkimi”
 1. Warsztat umiejętności kierowniczych
 2. Zarządzanie czasem
 3. Zarządzanie stresem
 4. Rozwiązywanie konfliktów
 5. Asertywność
 6. Praca zespołowa i budowanie dobrych relacji w zespole
 7. Motywowanie
III. Szkolenia dla pracowników:
    „Profesjonalna obsługa klienta”
 1. Radzenie sobie z trudnym klientem
 2. Radzenie sobie ze stresem
 3. Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna
 4. Praca zespołowa – rozwiązywanie konfliktów
Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące realizacji niniejszego projektu, bądź chcą się Państwo podzielić z nami własnymi uwagami bardzo proszę do nas napisać: efs@conart.pl

Dodatkowe informacje:
e-mail: efs@conart.pl

PARP

Powrót do listy projektów


W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w pamięci urządzenia.
W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień przeglądarki dla plików cookies.
POLITYKA PRYWATNOŚCI

© 2015 Conart sp. z o.o. Wykonanie - projektowanie stron katowice

Szkolenia Katowice