Przedsiębiorcza kobieta w organizacji

kapitał ludzki oraz europejski fundusz społeczny – logo
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (www.europa.eu.int) w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (www.efs.gov.pl)

"Przedsiębiorcza kobieta w organizacji"


Uwarunkowania ogólne

Projekt "Przedsiębiorcza kobieta w organizacji" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki,

Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,

Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Droga do kariery zawodowej kobiety jest nieco odmienna od tej, którą musi przebyć mężczyzna, by zająć wysokie stanowisko. W Polsce kobiety stanowią około 40% ogółu zatrudnionych. Niezależnie czy pracują w biznesie, samorządzie, nauce, zajmują tylko średnio 30% stanowisk kierowniczych. Kobiety pełniąc te same obowiązki mniej zarabiają oraz wolniej awansują. Potwierdzają to badania Resortu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w opracowaniu „Zatrudnienie w Polsce 2007” pod redakcją Macieja Bukowskiego. Mimo iż kobiety najczęściej uzupełniają kwalifikacje poprzez naukę na studiach czy kursach, to jednak awansują rzadziej niż mężczyźni.

W celu wzmocnienia potencjału Kobiet na kierowniczych stanowiskach, szczególnie w dużych firmach należy zadbać o wzmocnienie psychologiczne Kobiet. Panie, chcąc sprostać zadaniu kierowania firmą lub działem, muszą wykazywać się większą pewnością siebie, by osiągnąć zamierzony cel. Projekt pt."Przedsiębiorcza kobieta w organizacji" zamierza wyjść na przeciw potrzebom i wesprzeć działania kobiet tym samym wspierając równość płci na rynku pracy.

Adresaci projektu
Projekt skierowany jest do kobiet/pracownic pełniących funkcje kierownicze w dużych firmach województwa śląskiego.

Projekt nie jest skierowany do pracowników w gorszym położeniu.

Zasięg projektu
Obszarem realizacji projektu jest teren woj. śląskie

Cel projektu
Celem głównym projektu jest podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki.


W ramach projektu zostanie przeprowadzonych 36 szkoleń na które składa się 12 tematów szkoleniowych. W każdym szkoleniu może wziąć udział 15 osób. Przeprowadzone zostaną również badania ankietowe mające na celu ocenę efektywności szkoleń pod względem organizacyjnym oraz merytorycznym.

Szkolenia są dofinansowane w 60% z Europejskiego Funduszu Społecznego, pozostałą część 40% wkładu prywatnego przedsiębiorca wnosi bezgotówkowo, czasem pracy pracownika uczestniczącego w szkoleniu.

Czas trwania projektu
01.10.2009 r. – 28.02 2011 r.

Całkowita wartość dofinansowania z EFS: 450 192,70 PLN
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w pamięci urządzenia.
W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień przeglądarki dla plików cookies.
POLITYKA PRYWATNOŚCI

© 2015 Conart sp. z o.o. Wykonanie - projektowanie stron katowice

Szkolenia Katowice