Zakończone - projekt Helimed


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (www.europa.eu.int) w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (www.efs.gov.pl), realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

"Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr Helimed Sp. z o.o."

Zakładany termin realizacji: 15 grudnia 2006 - 31 grudnia 2007

Całkowita wartość dofinansowania z EFS: 383 265,27 zł

Projekt zakłada zorganizowanie szkoleń doskonalących mających charakter szkoleń ogólnych dla pracowników przedsiębiorstwa Helimed Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. Ogółem w 17 szkoleniach weźmie udział 421 osób. Dodatkowo w ramach Projektu przeprowadzone zostaną badania ankietowe mające na celu ocenę efektywności szkoleń pod względem organizacyjnym oraz merytorycznym.

Blok szkoleń dla lekarzy
I.Planowanie działań i organizacja pracy
II.Współpraca w zespole

Blok szkoleń dla techników
I.Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu - automotywacja odnawianie pozytywnej postawy życiowej
II.Współpraca w zespole
III.Organizacja czasu pracy

Blok szkoleń dla sekretarek medycznych
I.Komunikacja w obsłudze klienta (trudny klient) i prowadzenie rozmów telefonicznych
II.Zarządzanie stresem
III.Organizacja czasu pracy
IV.Współpraca w zespole

Blok szkoleń dla pracowników administracyjno-biurowych
I.Organizacja czasu pracy
II.Zarządzanie stresem
III.Współpraca w zespole

Blok szkoleń dla kadry kierowniczej
I.Kompetencje menadżerskie (planowanie działań, organizacja, kontrola, motywowanie, ocena)
II.Budowa zespołu i współpraca w zespole
III.Negocjacje (wywieranie wpływu, manipulacje, narzędzia przekonywania)
IV.Zarządzanie czasem
V.Zarządzanie projektami

Podsumowanie :

W grudniu 2007 roku firma CONART Sp. z o.o zakończyła realizację projektu szkoleniowego „ Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr Halimed Sp. z o.o.”
dla Helimed Diagnostic Imaging Sp. z o.o. Sp.k. z Katowic, który był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach Projektu oprócz 9 bloków szkoleń przeprowadzone zostało badanie potrzeb szkoleniowych uczestników. Pozwoliło ono na dostosowanie programów kolejnych szkoleń do aktualnych potrzeb uczestników oraz na długofalowe planowanie i kształtowanie polityki szkoleniowej w spółce.

W szkoleniach wzięło udział 129 pracowników firmy w tym : kadra menedżerska, pracownicy administracyjno-biurowi, technicy, sekretarki medyczne i lekarze.

Szkolenia przeprowadzane były w oparciu o zastosowaniu różnych metod szkoleniowych, służących jak największej aktywizacji uczestników oraz pozwalających na jak najszersze przećwiczenie poszczególnych metod i technik nauczania konkretnych umiejętności.

Za organizację i sprawną realizację Projektu odpowiadał i dbał zespół pracowników Conart Sp. z o.o. przy współpracy i pełnym zaangażowaniu Prezesa Zarządu Helimed Diagnostic Imaging Sp. z o.o. Sp.k. Pana Marka Konopki i Pełnomocnika ds. Jakości Pana Roberta Donitzy.

Poniżej przedstawiamy ocenę punktową zadowolenia uczestników ze szkoleń w skali punktowej 1-6.

analiza helimed

Dodatkowe informacje:
efs@conart.pl


Powrót do listy projektów


W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w pamięci urządzenia.
W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień przeglądarki dla plików cookies.
POLITYKA PRYWATNOŚCI

© 2015 Conart sp. z o.o. Wykonanie - projektowanie stron katowice

Szkolenia Katowice