Podniesienie umiejętności i kwalifikacji kadr Business Consulting

kapitał ludzki oraz europejski fundusz społeczny – logo
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (www.europa.eu.int) w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (www.efs.gov.pl)

Uwarunkowania ogólne
Projekt „Podniesienie umiejętności i kwalifikacji kadr Business Consulting " jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących

Działanie 2.1. Rozwój kadr nowoczesnego przedsiębiorstwa

Poddziałanie 2.1.1. Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach
W 2009 roku Conart Sp. z o.o. wspólnie z Business Consulting Sp. z o.o. przygotował w oparciu o założenia przedstawione w dokumencie „polityka szkoleniowa” projekt, którego głównym celem jest WZROST KONKURENCYJNOŚCI I DŁUGOFALOWE UTRZYMANIE WIODĄCEJ POZYCJI BUSINESS CONSULTING W BRANŻY ORAZ ADAPTACJĘ KADRY DO WYMOGÓW RYNKU poprzez doskonalenie umiejętności i kwalifikacji dla 65 pracowników biorących udział w szkoleniach. Potrzeby szkoleniowe zostały zdefiniowane na podstawie strategii rozwoju firmy w szczególności „polityki szkoleniowej”, która została opracowana na podstawie przeprowadzonego w 2008 roku badania „Projektowanie ścieżek kariery pracowników”.
Projekt „Podniesienie umiejętności i kwalifikacji kadr Business Consulting " odpowiada na zdefiniowane problemy występujące w strategii rozwoju firmy.

Adresaci projektu
Projekt skierowany jest do 65 pracowników firmy Business Consulting posiadającej struktury organizacyjne w woj. śląskim, małopolskim i mazowieckim. Projekt nie jest skierowany do pracowników w gorszym położeniu.

Zasięg projektu
Obszarem realizacji projektu jest teren woj. śląskiego, mazowieckiego i małopolskiego.

Cel projektu
Celem głównym projektu jest wzrost konkurencyjności i długofalowe utrzymanie wiodącej pozycji Business Consulting w branży oraz adaptację kadry do wymogów rynku. W ramach projektu zostanie przeprowadzonych 45 szkoleń na które składa się 20 tematów szkoleniowych. W każdym szkoleniu może wziąć udział maksymalnie 15 osób. Przeprowadzone zostaną również badania ankietowe mające na celu ocenę efektywności szkoleń pod względem organizacyjnym oraz merytorycznym.

Czas trwania projektu
01.11.2009 r. - 30.06.2011 r.
Całkowita wartość dofinansowania z EFS: 874 170,96 PLN
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w pamięci urządzenia.
W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień przeglądarki dla plików cookies.
POLITYKA PRYWATNOŚCI

© 2015 Conart sp. z o.o. Wykonanie - projektowanie stron katowice

Szkolenia Katowice