Panie proszą Panów

kapitał ludzki oraz europejski fundusz społeczny – logo
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (www.europa.eu.int) w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (www.efs.gov.pl)

"Panie proszą Panów...jak różnice płci budują

organizację"


Uwarunkowania ogólne
Projekt „Panie proszą Panów...jak różnice płci budują organizację" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących

Działanie 2.1. Rozwój kadr nowoczesnego przedsiębiorstwa

Poddziałanie 2.1.1. Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach

W latach 2005-2008 Conart Sp. z o.o. w ramach SPO-RZL zrealizował projekt „Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr spółdzielni mieszkaniowych”, w których udział wzięło 1441 reprezentantów 49 śląskich spółdzielni mieszkaniowych. Z przeprowadzonych w jego ramach wywiadów, ankiet i testów wynika, że 39,24 % uczestników widzi konieczność doskonalenia kadry kierowniczej w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, szczególnie mieszanymi zespołami. Projekt „Panie proszą Panów...jak różnice płci budują organizację" odpowiada na zdefiniowane problemy występujące w spółdzielniach mieszkaniowych.

Adresaci projektu
 Projekt skierowany jest do zarządów i kierowników spółdzielni mieszkaniowych z małych i średnich przedsiębiorstw województwa śląskiego, dolnośląskiego, mazowieckiego, małopolskiego, łódzkiego oraz kujawsko-pomorskiego

Projekt nie jest skierowany do pracowników w gorszym położeniu.

Zasięg projektu

 Obszarem realizacji projektu jest teren woj. województwa śląskiego, dolnośląskiego, mazowieckiego, małopolskiego, łódzkiego oraz kujawsko-pomorskiego

Cel projektu
Celem głównym projektu jest wzrost konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości.

W ramach projektu zostanie przeprowadzonych 30 szkoleń na które składa się 6 tematów szkoleniowych. W każdym szkoleniu może wziąć udział 15 osób. Przeprowadzone zostaną również badania ankietowe mające na celu ocenę efektywności szkoleń pod względem organizacyjnym oraz merytorycznym.

Czas trwania projektu
01.11.2009 r. - 28.02.2011 r.

Całkowita wartość dofinansowania z EFS: 645 100,22 PLNW ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w pamięci urządzenia.
W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień przeglądarki dla plików cookies.
POLITYKA PRYWATNOŚCI

© 2015 Conart sp. z o.o. Wykonanie - projektowanie stron katowice

Szkolenia Katowice