Ekologicznie znaczy logicznie - Dokumenty


W celu zakwalifikowania Firmy i konkretnych Pracowników do udziału w projekcie prosimy
o wypełnienie poniższych formularzy i dostarczenie ich do biura projektu mieszczącego się
w Katowicach 40-053 przy ul. Barbary 21 osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

  1. Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania na poziomie uczestnika projektu.
  2. Oświadczenie Uczestnika projektu.
  3. Zaświadczenie o zatrudnieniu.
  4. Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania na poziomie przedsiębiorstwa.
  5. Przedstawienie  wszystkich  zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis otrzymanej w roku w którym podmiot ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat lub oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie.
  6. W przypadku nie korzystania z pomocy de minimis oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w roku w którym podmiot ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat.
  7. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
  8. Sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich, zamkniętych okresów rozliczeniowych (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa).
  9. Dokumenty rejestrowe potwierdzające status przedsiębiorcy.

W celu przystąpienia do projektu i podpisania umowy szkoleniowo-doradczej należy uzupełnić
i dostarczyć do biura projektu dokumenty od nr 4 do nr 9.

W momencie przystąpienia uczestników do szkolenia konieczne jest wypełnienie i dostarczenie do biura projektu dokumentów od nr 1 od nr 3.

www.efs.gov.pl

  

 

 W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w pamięci urządzenia.
W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień przeglądarki dla plików cookies.
POLITYKA PRYWATNOŚCI

© 2015 Conart sp. z o.o. Wykonanie - projektowanie stron katowice

Szkolenia Katowice