Ekologicznie znaczy logicznie - O projekcie

EKOLOGICZNIE ZNACZY LOGICZNIE

Projekt „Ekologicznie znaczy logicznie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (www.efs.gov.pl)

"Ekologicznie znaczy logicznie"


Uwarunkowania ogólne

Projekt „Ekologicznie znaczy logicznie" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących.


Działanie 2.1. Rozwój kadr nowoczesnego przedsiębiorstwa.


Poddziałanie 2.1.1. Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach.

Adresaci projektu

Projekt skierowany jest do pracowników 30 Spółdzielni Mieszkaniowych z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw województwa śląskiego pracujących na stanowiskach umysłowych lub technicznych.

Projekt nie jest skierowany do pracowników w gorszym położeniu.


Zasięg projektu

Obszarem realizacji projektu jest teren województwa śląskiego.

Cel projektu

Wzmocnienie możliwości adaptacji Spółdzielni Mieszkaniowych do funkcjonowania
w „zielonej gospodarce”.

W ramach projektu zostanie przeprowadzonych 20 szkoleń  w tym dwa w formule e-learning, na które składa się 7 tematów szkoleniowych. W każdym szkoleniu może wziąć udział 10 osób, w szkoleniu e-learning weźmie udział 30 osób. Przeprowadzony zostanie e-kwestionariusz  EKO w celu zidentyfikowania potrzeb każdej Spółdzielni Mieszkaniowej pod kątem ekologicznym. Projekt zakłada również działania doradcze, których celem jest przygotowanie planu wdrożeń działań ekologicznych w każdej Spółdzielni Mieszkaniowej.


Czas trwania projektu
01.01.2014 r. - 30.06.2015 r.
Całkowita wartość dofinansowania z EFS: 683 075,84 PLN

www.efs.gov.plW ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w pamięci urządzenia.
W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień przeglądarki dla plików cookies.
POLITYKA PRYWATNOŚCI

© 2015 Conart sp. z o.o. Wykonanie - projektowanie stron katowice

Szkolenia Katowice