Doradztwo


Usługa doradcza - asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej obejmuje:

Etap I: Diagnoza potrzeb biznesowych klienta

Etap II: Wsparcie doradcze w zakresie rozwoju firmy w zidentyfikowanych na Etapie I obszarach i zgodnie z uzgodnioną z klientem ścieżką postępowania.

Czas realizacji Etapów jest indywidualnie dla każdego Etapu i dla każdego klienta szacowany przez osoby Konsultantów na podstawie specyfiki działalności klienta oraz problemów i potrzeb przedsiębiorstwa i podlega akceptacji klienta, z tym, że maksymalny czas trwania usługi DAP obejmującej łącznie Etap I i Etap II dla każdego klienta wynosi 40 godz.

Podstawę rozliczenia usługi stanowi przeprowadzenie I i II Etapu DAP.

Usługa doradcza nie może obejmować swoim zakresem wyłącznie konsultowania dostępności środków z funduszy unijnych i ich pozyskiwania.

Z usługi doradczej klient może skorzystać więcej niż raz, nie przekraczając jednak limitu 40 godz. oraz pod warunkiem dostępności środków przez dany Podmiot Wsparcia.

Etap I: Diagnoza potrzeb biznesowych klienta

 Szczegółowy zakres Etapu I obejmuje analizę potrzeb rozwojowych klienta, która powinna zawierać minimum dane i charakterystykę szczegółową klienta w tym identyfikację i analizę potrzeb lub problemów zgłoszonych przez klienta.

 

Etap II: Wsparcie doradcze w zakresie rozwoju firmy w zidentyfikowanych na Etapie I obszarach i zgodnie z uzgodnioną z klientem ścieżką postępowania

Realizacja Etapu II poprzedzona jest ukończeniem realizacji Etapu I.

Szczegółowy zakres Etapu II obejmuje doradztwo w zidentyfikowanych na Etapie I obszarach tematycznych spośród następujących modułów:

MODUŁ I - Spełnianie wymogów formalno-prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej wynikających z podstawowych dokumentów dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej  

MODUŁ II - Marketing przedsiębiorstwa (konsultacje w zakresie przygotowania strategii marketingowej, w tym zakresie wykorzystania marketing mix-u, analizy SWOT, tworzenia opisów produktów i usług, analizy wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na pozycję strategiczną firmy, budowania relacji z klientami, podwykonawcami, wykorzystania nowoczesnych technologii w marketingu, w tym strony www, baz danych, np. CEIDG i innych technologii informacyjnych);

MODUŁ III - Organizacja przedsiębiorstwa (organizacja pracy przedsiębiorcy, zarządzanie czasem, dobór personelu, podział obowiązków i odpowiedzialności, planowanie i organizacja pracy, profilu zaufanego ePUAP, system zarządzania przedsiębiorstwem, stosowane metody zarządzania, systemy wspomagających zarządzanie, systemy finansowo-księgowe);

MODUŁ IV - Finanse przedsiębiorstwa (konsultacje w zakresie optymalnych form finansowania przedsiębiorstwa lub opracowaniu kosztorysu przedsięwzięcia; konsultacje w zakresie zasad i potencjalnych korzyści z pozyskiwania krótkoterminowych, średnio i długoterminowych źródeł finansowania oraz porównywanie tych źródeł pod względem korzyści ekonomicznych; wybór najkorzystniejszej formy opodatkowania prowadzonej działalności)

MODUŁ V - Rejestracja działalności gospodarczej

 

 




W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w pamięci urządzenia.
W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień przeglądarki dla plików cookies.
POLITYKA PRYWATNOŚCI

© 2015 Conart sp. z o.o. Wykonanie - projektowanie stron katowice

Szkolenia Katowice